SARAJEVSKI FESTIVAL TURIZMA

• 41. Međunarodni sajam turizma i turistička berza •

CENTAR SKENDERIJA • 23 - 25 / 10 / 2019

SARAJEVSKI FESTIVAL TURIZMA

• 8. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme i cateringa •

CENTAR SKENDERIJA • 23 - 25 / 10 / 2019

SARAJEVSKI FESTIVAL TURIZMA predstavlja važno mjesto okupljanja svih sudionika turističke ponude, te samim tim bitno marketinško sredstvo za prezentaciju ponude turističkih destinacija i usluga.

Program manifestacije:
  • Prezentacija domaće i inozemne turističke ponude
  • Promocija domaćih turističkih i prirodnih potencijala
  • Promocija domaćih i inozemnih touroperatora i turističkih kompanija
  • Ponuda domaćih i inozemnih turističkih kapaciteta
  • Promocija svih oblika turizma
  • Ponuda zimskih turističkih centara u zemlji i regionu
  • Ponuda odmora na moru u BiH i regionu
  • Snadbjevanja i opremanje turističkih objekata
  • Ponuda gastro-programa prehrambenih proizvoda i pića

Kontakt osoba:
Dejana Selimović
Tel: +387 33 201-183, e-mail: dejana.s@skenderija.ba, sajam@skenderija.ba

KJP Centar Skenderija Sarajevo d.o.o.
Terezija BB, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.skenderija.ba

Centar Skenderija Sarajevo

Centar Skenderija Sarajevo