SARAJEVSKI FESTIVAL TURIZMA

• 40. Međunarodni sajam turizma i turistička berza •

CENTAR SKENDERIJA • 17 - 19 / 10 / 2018

SARAJEVSKI FESTIVAL TURIZMA

• 7. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme i cateringa

CENTAR SKENDERIJA • 17 - 19 / 10 / 2018

SARAJEVSKI FESTIVAL TURIZMA predstavlja važno mjesto okupljanja svih sudionika turističke ponude, te samim tim bitno marketinško sredstvo za prezentaciju ponude turističkih destinacija i usluga.

Program manifestacije:
  • Prezentacija domaće i inozemne turističke ponude
  • Promocija domaćih turističkih i prirodnih potencijala
  • Promocija domaćih i inozemnih touroperatora i turističkih kompanija
  • Ponuda domaćih i inozemnih turističkih kapaciteta
  • Promocija svih oblika turizma
  • Ponuda zimskih turističkih centara u zemlji i regionu
  • Ponuda odmora na moru u BiH i regionu
  • Snadbjevanja i opremanje turističkih objekata
  • Ponuda gastro-programa prehrambenih proizvoda i pića

Kontaktirajte nas:

Adresa: 

Centar Skenderija Sarajevo

Centar Skenderija Sarajevo